یکی دیگر از خدمات مجموعه ایران کلینکر به دلیل همکاری گسترده با کارخانجات تولیدی سیمان در ایران، ارائه سیمان در حجم زیاد بریا صادرات و همچنین استفاده در پروژه های بزرگ داخلی می باشد. ایران بعنوان سومین تولید کننده بزرگ سیمان در جهان، توانسته علاوه بر تامین نیازهای داخلی، بخشی از نیازهای کشور های همسایه و دوست نظیر عراق، سوریه، افغانستان و … را نیز تامین نماید.

 

مجموعه همکار ما:

 • کارخانه سیمان اردستان
 • کارخانه سیمان اصفهان
 • کارخانه سیمان سپاهان
 • کارخانه سیمان ساروج
 • کارخانه سیمان تهران
 • کارخانه سیمان شمال
 • کارخانه سیمان قاین
 • کارخانه سیمان نایین
 • کارخانه سیمان ممتازان
 • کارخانه سیمان خاش
 • کارخانه سیمان جوین
 • کارخانه سیمان فارس
 • کارخانه سیمان داراب
 • کارخانه سیمان بجنورد
 • کارخانه سیمان بهبهان
 • کارخانه سیمان اردبیل