هدف اصلی مجموعه ایران کلینکر صادارت کلینکر با کیفیت ایرانی می باشد. در این راستا نیز با بزرگترین و بهترین کارخانه های تولیدی سیمان و کلینکر ایران در ارتباط هستیم تا بتوانیم بهترین محصول را به خریداران محترم ارائه نماییم.

 

مجموعه همکار ما:

 • کارخانه تولیدی اردستان
 • کارخانه تولیدی اصفهان
 • کارخانه تولیدی سپاهان
 • کارخانه تولیدی ساروج
 • کارخانه تولیدی تهران
 • کارخانه تولیدی شمال
 • کارخانه تولیدی قاین
 • کارخانه تولیدی نایین
 • کارخانه تولیدی ممتازان
 • کارخانه تولیدی خاش
 • کارخانه تولیدی جوین
 • کارخانه تولیدی فارس
 • کارخانه تولیدی داراب
 • کارخانه تولیدی بجنورد
 • کارخانه تولیدی بهبهان
 • کارخانه تولیدی اردبیل